Beste leden,

Medio maart 2018 zal de Algemene Ledenvergadering weer plaatsvinden. Ik ben dan na de afgelopen termijn aftredend. Na lang wikken en wegen heb ik besloten mij niet meer herkiesbaar te stellen voor het voorzitterschap.

Sinds 1982 ben ik lid van BC Apollo en vanaf 1984 ben ik actief geweest als vrijwilliger op allerlei fronten. Het inmiddels al weer verdwenen clubblad (Apollo Nieuws) kreeg onder mijn hoede als redacteur zijn intrede op A4 formaat, inclusief de door mij en Hans Stevens verworven adverteerders, destijds een nieuw fenomeen. Na enkele jaren ben ik voorzitter van de AC geworden en daarmee startte mijn avontuur in het bestuur.

Hans Stevens besloot in 2003 te stoppen als voorzitter nadat hij in 2 termijnen van 6 en 5 jaar voorzitter was geweest. Ik heb toen het stokje van hem overgenomen en dat bleek, in ieder geval voor mij, een goede keuze. Met veel plezier en toewijding kreeg ik praktisch met alle leden te maken, had vele gesprekken binnen en buiten de club en zo werd Apollo meer en meer “mijn kindje”. Een (nieuwe) website werd een feit en ook de renovatie van de IJsselhal had al mijn aandacht. Hoogtepunt in mijn voorzittersperiode was natuurlijk het 40-jarig jubileum in 2011. Wat een geweldig feest was dat! Ook de band met onze Herentalse badmintonvrienden is mij altijd zeer dierbaar gebleken.

Sinds 2003 heb ik het voorrecht gehad om onze mooie en gezellige badmintonclub te mogen leiden, samen met een fantastisch bestuur. Na 15 jaar onbeperkte inzet als voorzitter merk ik, dat ik mij niet meer voor de volle 100% in kan zetten voor onze club. De motivatie om onbegrensd actief te zijn voor onze club is m.n. het laatste jaar teruggelopen. Dit heeft niets met het wel en wee van de club te maken of met bepaalde personen. Het is puur het gevoel dat mijn betrokkenheid terugloopt, mede door de drukke en hectische tijden in mijn privé leven. Het ziet er naar uit dat ik daar iets meer rust ga krijgen en daar wil ik volop van kunnen gaan genieten.

Ik heb dus besloten mijn taak als voorzitter na 15 jaar neer te leggen en ga nu rustig op zoek naar een goede nieuwe voorzitter die onze club hetzelfde warme hart toedraagt. Ik laat een goed geolied bestuur achter, een gezonde financiële balans en een respectabel ledenaantal van ca. 200. Ik hoop dat een volgende voorzitter of voorzitster net zoveel plezier aan het besturen zal beleven als ik. Dus…… mocht je je geroepen voelen om mijn mooie taken over te nemen, schroom dan niet mij te benaderen voor een informatief gesprekje. Uiteraard ga ik samen met de overige bestuursleden lobbyen, hopelijk gaat dit lukken en kan er in maart 2018 een nieuwe voorzitter/ster aantreden.

Ik dank alle leden voor het vertrouwen in mij, de afgelopen 15 jaar.

Vriendelijke en sportieve groet,

Rob Tamboer voorzitter