Reglement

 1. Opgeven voor het clubkampioenschap houdt in dat men de data voor de voorronde en de eindronde vrijhoudt om te kunnen spelen.
 2. Niet op komen dagen bij een wedstrijd of niet op tijd verschijnen (binnen 2 minuten na het geplande aanvangstijdstip) betekent het verlies van de partij.
 3. Men dient een half uur voor aanvang van de elke wedstrijd aanwezig te zijn, en zich te melden bij de wedstrijdleiding.
 4. Een wedstrijd kan slechts bij uitzondering op een later tijdstip worden ingehaald. Dit slechts in overleg met de wedstrijdleiding en indien dit besloten wordt door de wedstrijdleiding.
 5. De persoon of team die zich het eerst afmeldt wordt, bij het definitief niet spelen van de wedstrijd, als verliezer aangemerkt.
 6. Finalewedstrijden zullen niet worden uitgesteld en dienen op de finaledag te worden gespeeld. In geval het, vanwege tijdgebrek, niet mogelijk is een finalewedstrijd op de finaledag te spelen, zal de betreffende finalewedstrijd worden uitgesteld tot een nader te bepalen datum. Dit ter beoordeling door de wedstrijdleiding. De datum wordt door de wedstrijdleiding in overleg met de direct betrokkenen vastgesteld. De wedstrijd dient gespeeld te zijn vóór het einde van het lopende seizoen. In geval dit niet mogelijk blijkt te zijn beslist de wedstrijdleiding over de uitslag.
 7. Er kan niet meer dan op twee onderdelen ingeschreven worden.
 8. Er kan per categorie ingeschreven worden, dit kan men zelf aangeven. Waar de wedstrijdleiding dit nodig vindt zal zij dit wijzigen. Dit is bindend.
 9. Het meedoen van jeugdspelers aan de clubkampioenschappen voor senioren kan alleen als de speler / speelster een positief advies van de jeugdcommissie en jeugdtrainer heeft. De uiteindelijke beslissing neemt de wedstrijdleiding.
 10. Spelers die in hun competitieklasse met veren shuttles spelen, mogen bij hun wedstrijd gebruik maken van deze shuttles, mits de tegenstander hiermee akkoord gaat. Ontstaat hierover een conflict dan zal de wedstrijdleiding zich hierover uitspreken. De uitslag hiervan is bindend.
 11. Gespeeld wordt om twee gewonnen sets.
 12. Tijdens het spelen van de set is het niet toegestaan te pauzeren (bijv. bij de stand 11-8). Tussen de sets mag men maximaal 2 minuten pauzeren.
 13. Bij een gelijke eindstand in de poule, zal in eerste instantie de onderlinge wedstrijd van doorslaggevend belang zijn. Vervolgens wordt er gekeken naar het aantal gewonnen sets en tenslotte naar het aantal gemaakte punten. Geeft dit nog geen uitsluitsel dan zal er een beslissingswedstrijd van 10 minuten gespeeld worden.
 14. Probeer bij ziekte of blessures tijdig een invaller te zoeken, en meld dit bij je wedstrijdleiding. De invaller moet wel tot dezelfde categorie behoren als jijzelf en tevens moet hij/zij lid zijn van Apollo.
 15. Naast of achter de banen mag niet ingespeeld worden. Niet spelende personen mogen niet op het speelveld komen om te spelen of aan te moedigen. De tribune is voor de toeschouwers en de zaal is voor de spelers.
 16. Bij de finales is een teller/scheidsrechter verplicht. Deze worden aangewezen door de wedstrijdleiding. Wil men bij de overige wedstrijden een teller/scheidsrechter, dan moet men dit zelf regelen in overleg met je tegenstander(s).
 17. Waar het reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdleiding. De uitspraak hiervan is bindend.