Contributiebedragen per jaar met ingang van 1 oktober 2012:

Junioren

€124Jaar

  • Tot 12 jaar

Junioren

€146Jaar

  • Van 12 tot 18 jaar

Senioren

€174Jaar

  • Recreatie

Senioren

€216Jaar

  • Competitie

Dagrecreant

€108Jaar

  • incl. Avond toernooien

 

Inschrijving
Het inschrijfgeld is (éénmalig) € 10,–.
Inschrijving kan niet plaatsvinden zonder het afgeven van een machtiging via een machtigingskaart tot automatische afschrijving van de halfjaarlijkse contributie.

De contributie wordt per half jaar Geïncasseerd, 31 maart voor de periode april t/m september en 30 september voor de periode oktober t/m maart.

U-pas
Ook onze vereniging heeft zich bij de U-pas aangesloten. De U-pas geeft korting volgens de voorwaarden van Stichting U-pas.
De U-pas moet schriftelijk worden aangevraagd en aanvraagformulieren liggen o.a. bij bibliotheken of zijn te downloaden via www.u-pas.nl

Bankrekening
Het bankrekeningnummer van BC Apollo is (volgens de nieuwste IBAN-normen) NL37 RBRB 0929 1444 22  (Regiobank) / BIC code RBRBNL21

Lidmaatschap opzeggen
Dit kan alleen vóór 1 april of vóór 1 oktober van het jaar. Houd er rekening mee dat er een opzegtermijn is van vier weken. Uw opzegging moet dus binnen zijn respectievelijk vóór 1 maart of vóór 1 september. Opzeggen kan alleen bij de ledenadministratie en dient schriftelijk te gebeuren. Opzeggingen via e-mail worden ook in behandeling genomen. Echter, alleen bij schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie die zijn verstuurd met “bericht van ontvangst” (service van de TNT) heeft u een bewijs van tijdig opzeggen.

Vragen over uw lidmaatschap?
Voor alle vragen over uw lidmaatschap kunt u terecht bij de ledenadministratie.