Dagelijks bestuur

Rob Tamboer - Badminton club Apollo
Rob Tamboer

Voorzitter

Erik Janssens - Badminton club Apollo
Erik Janssens

Penningmeester

Jeannette v.d. Lee

Secretaris

Ledenadministratie

Diana Theodoridis

Ledenadministratie

Mobiele nummer: 06 – 22 59 69 64

Vertrouwenscontactpersoon

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is ervoor bedoeld om een aanspreekpunt te zijn bij mogelijke misstanden binnen de vereniging.


Betty Bakker

vcp@bcapollo.nl

Activiteitencommissie

Bas van Aart - Badminton club Apollo
Bas van Aart
Sonja van Egdom - Badminton club Apollo
Sonja van Egdom
Karin Boer - Badminton club Apollo
Karin Boer
Melanie van der Klij - Badminton club Apollo
Melanie van der Klij
Arnold van der Klij - Badminton club Apollo
Arnold van der Klij
Simone Goedemans - Badminton club Apollo
Simone Goedemans
Jessica van den Broek - Badminton club Apollo
Jessica van den Broek
John van Doorn - Badminton club Apollo
John van Doorn
Dorien Wellen - Badminton club Apollo
Dorien Wellen

Technische commissie

De technische commissie is het aanspreekpunt voor de in de voorjaars- en wintercompetitie spelende senioren leden en verzorgt trainingen in samenwerking met trainers en begeleiders.

Ingrid Otto
Voorzitter
Hans Schinkel
Marco Schinkel
Voorjaarscompetitie

Ruben Makkee

Jeugdcommissie

De jeugdcommissie regelt alles wat maar iets te maken heeft met de jeugd van Apollo. Van recreatief spelen tot competitie op hoog niveau. Apollo kan terugvallen op ervaren trainers en begeleiders die de jeugd actief en betrokken houden bij de club.

Ruben Makkee
Voorzitter 
Marco Schinkel
2e Competitieleider
Eric Vousten
Competitieleider
Cynthia de Keijzer

Dagrecreatie

Badminton, ook mogelijk overdag:

Bij Apollo is het mogelijk om ook overdag te badmintonnen. Al sinds 1989 is er op de woensdagochtend van 9.30 – 11.30 uur in de IJsselhal de mogelijkheid te spelen.

Een gezellige groep van ongeveer 20 dames en heren maken deel uit van een specifieke doelgroep, die de voorkeur geeft aan badminton overdag. Onder leiding van Phill van Straaten is deze formule al tijden een succes bij Apollo.

030 – 688 45 26

Phill van Straaten

Redactie

De redactie verzorgt de samenstelling en uitgave van de Apollo-Nieuwsflits, het digitale clubblad van de vereniging. Dit blad verschijnt iedere maand, behalve in de vakantie.

Michel Huis in ’t Veld
Redacteur

Webcommissie

De webcommissie verzorgt en regelt alles wat met de website en het e-mailverkeer van BC Apollo te maken heeft.


Jeroen Keuning

webonderhoud

Gerrit Stijlaart

webredactie

Spullenbaas

De materiaalbeheerder houdt zich bezig met:
• het verzorgen van de shuttles op de speelavonden;
• het verzorgen van shuttles voor de wedstrijden van de diverse competities;
• de verkoop van clubshirts voor zowel jeugd als senioren;


Ronald van der Stroom
Ronald van der Stroom

Trainer

Trainer competitie junioren en senioren
Kenneth-van-Miltenburg - Badminton club Apollo
Kenneth-van-Miltenburg
geenprofielfoto- Badminton club Apollo
Vacature (trainer senioren)

Kascontrolecommissie

Dit is een officiële commissie die zijn werk achter de schermen doet. Leden worden gevraagd voor deze commissie en bestaat uit drie leden.
Elk jaar is er één aftredend lid en wordt er op de ALV één nieuw lid gekozen. De commissie zorgt ervoor dat de kas/bank- en girozaken van de penningmeester worden doorgelicht en controleert of op de juiste manier de boekhouding wordt gerund. Daarnaast zijn de leden verantwoordelijk voor het controleren van het financiële reilen en zeilen van de AC , JC en TC.

Na alle controles wordt er een verslag gemaakt en dat wordt op de ALV voorgedragen door een van de leden. Als alle controles juist zijn verlopen zal de Kascontrolecommissie voorstellen aan de ALV om de penningmeester decharge te verlenen voor de gebruikte methodes en cijfers van dat jaar.

Hierop kan de ALV besluiten dit advies te honoreren, dan wel af te wijzen, kortom een heel belangrijke commissie die de financiële wandel van de vereniging in de gaten houdt.

Jolanda Stekelenburg
Nico Heintzberger
Betty Bakker

Public Relations

De PR-functionaris onderhoudt de contacten met de lokale media.


Antoinette Kroon

Sponsorcommissie

Rob Tamboer is aanspreekpunt voor adverteerders en sponsoren.


Rob Tamboer

Fotografie

Fotograaf Kees van der Lee legt de belangrijkste evenementen van onze vereniging op foto’s vast.
Kees van der Lee – www.keesvanderlee.nl