Lidmaatschap BC Apollo.

U-pas

Ook onze vereniging heeft zich bij de U-pas aangesloten. De U-pas geeft korting volgens de voorwaarden van Stichting U-pas.
De U-pas moet schriftelijk worden aangevraagd en aanvraagformulieren liggen o.a. bij bibliotheken of zijn te downloaden via www.u-pas.nl .

Bankrekening

Het bankrekeningnummer van BC Apollo is (volgens de nieuwste IBAN-normen) NL37 RBRB 0929 1444 22  (Regiobank) / BIC code RBRBNL21

Lidmaatschap opzeggen

Dit kan alleen vóór 1 april of vóór 1 oktober van het jaar. Houd er rekening mee dat er een opzegtermijn is van vier weken. Uw opzegging moet dus binnen zijn respectievelijk vóór 1 maart of vóór 1 september. Opzeggen kan alleen bij de ledenadministratie en dient schriftelijk of via e-mail te gebeuren

Inschrijving

Inschrijven kan bij de ledenadministratie en dient schriftelijk of via het digitale inschrijfformulier te gebeuren

Het inschrijfgeld is (éénmalig) € 10,–.
Inschrijving kan niet plaatsvinden zonder het afgeven van een machtiging via een machtigingskaart tot automatische afschrijving van de halfjaarlijkse contributie.

De contributie wordt per half jaar geïncasseerd, 31 maart voor de periode april t/m september en 30 september voor de periode oktober t/m maart.

1971

BC apollo sinds

200

actieve leden

17

Evenementen per jaar

Junioren

€127

per jaar

Competitie bijdrage junioren € 21,00 extra

tot 12 jaar

Junioren

€150

per jaar

Competitie bijdrage junioren € 21,00 extra

van 12 en ouder

Dagrecreanten

€111

per jaar

Dagrecreatie

Ook de avondtoernooien

Senioren

€178

per jaar

Recreatie

Speel voor plezier

Senioren competitie

€255

per jaar

Competitie

Speel de spannende wedstrijden

VJC / NJC competitie

€139

per team

Senioren

Blijf in conditie