Nieuws uit het bestuur

Algemene ledenvergadering 2024

Beste Apollo-leden,

Het jaar is een dikke maand oud. Traditiegetrouw wordt het dan weer tijd om de Algemene Ledenvergadering (ALV) aan te kondigen. Deze vergadering zal op donderdag 21 maart om 20.00 uur in De Poortdijk worden gehouden. Zet de datum vast in je agenda.

In het bestuur zijn drie leden aftredend: Monique van Gelder (Technische Commissie), Diana Theodoridis (ledenadministratie) en ondergetekende (voorzitter). Van deze drie is alleen Diana herkiesbaar.

De ervaring in het verleden was dat het niet meeviel om een nieuwe voorzitter te vinden. Om die reden ben ik al een tijd terug begonnen met lobbyen en heb ik Jeroen Keuning bereid gevonden de voorzittersrol van mij over te nemen. Voor de opvolging van Monique heeft Ton Reinders zich inmiddels aangemeld.

Als er andere leden binnen de vereniging zijn die belangstelling hebben voor de functie van een van de aftredende bestuursleden, meld je dan bij een van de bestuursleden. In dat geval zal er op de ALV een verkiezing plaatsvinden.

Het bestuur hoopt veel leden te zien op de ALV op 21 maart. De stukken voor de vergadering zullen begin maart via de mail worden verspreid.

Sportieve groet,

Han van Baarsen

Beste Apollo leden.

Mijn naam is Erik Lit en zal officieel per 01-09-2023 de nieuwe spullenbaas zijn.
Ik ben inmiddels 26 jaar lid van Apollo en speel badminton met veel plezier in een supergezellig herenteam en vereniging.

Ik neem de taak/Sleutel over van Ronald vd Stroom die de taak als spullenbaas na ongeveer 10 jaar te hebben gedaan het wel mooi vond om dit aan mij over te dragen, Ronald dank daarvoor.

Ik ga samen met onze penningmeester aan de slag om voor de vereniging actief te zoeken naar een nieuwe internetwinkel waar we als vereniging mee kunnen samenwerken om materieel aan te schaffen.

Ook doe ik sinds een paar jaar rackets bespannen voor de club, dus wanneer je me nodig hebt voor het bespannen van je racket ben ik bereikbaar op 06-46054172.

Sportieve 🏸 groet,

Erik