Vertrouwenscontactpersoon

Bij BC Apollo hebben we een vertrouwenscontactpersoon (VCP). Deze VCP is ervoor bedoeld, als eerste een aanspreekpunt te zijn bij mogelijke misstanden binnen de vereniging. Steeds vaker horen we in de sport voorvallen van o.a. seksuele intimidatie . Menig trainer, bestuurder of speler denkt dat seksuele intimidatie niet bij hen voorkomt. Dit kan helaas wel het geval zijn, kijk bijvoorbeeld maar wat er zich momenteel afspeelt in de Engelse voetbalcompetitie….
Wat is seksuele intimidatie?
Seksuele intimidatie is ‘Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren.’ Vormen van alledaagse seksuele intimidatie kent iedereen wel: bijvoorbeeld het maken van dubbelzinnige opmerkingen, het openlijk onderling vergelijken van het lichaam van sporters of trainers of het als mietje betitelen van hen die niet aan het ideaalbeeld voldoen. Naast verbale handelingen worden in de sport ook non-verbale handelingen verricht, zoals het leggen van een arm om de schouder of het masseren van iemand. Uitgangspunt hierbij is dat wat de sporter als seksueel intimiderend ervaart. Vaak krijgen deze uitingen het predicaat onschuldig mee. De praktijk leert echter dat excessen, zoals aanranding, bijna altijd met iets onschuldigs zijn begonnen en dat wantoestanden meer kans krijgen in een omgeving waar alledaagse seksuele intimidatie normaal is.
Wat is seksueel misbruik?
Seksueel misbruik is ‘Alle fysiek seksuele handelingen en seksuele relaties tussen een begeleider en een jeugdige sporter tot 16 jaar of indien iemand misbruik maakt van zijn of haar functionele relatie tot een sporter om een seksuele relatie aan te gaan.’ We spreken van seksueel misbruik als er sprake is van een machtsverschil. Dit machtsverschil kan te maken hebben met positie tussen bijvoorbeeld trainer tegenover sporter. Sommige sporters voelen zich afhankelijk van één trainer om ‘de top te halen’. Dit geeft de trainer macht waarvan hij misbruik kan maken. Het machtsverschil hoeft niet alleen te maken te hebben met positie, maar kan ook voortkomen uit leeftijd – een volwassene tegenover kind – of getal – groep tegenover eenling. Helaas komt dit dus vaker voor dan we denken.

Beleid BC Apollo

Nu is het absoluut niet zo dat er vermoedens zijn dat dit bij BC Apollo momenteel speelt, daar zijn geen signalen voor. Echter is het wel goed om misstanden op tijd, of liever voortijdig te signaleren. Onze jeugdbegeleiders en trainer(s) hebben hiervoor allen een verklaring omtrent gedrag (VOG) af moeten geven bij het bestuur. Dit geeft echter geen 100% garantie dat er dus niets zou kunnen gebeuren, naast de trainer en begeleiders zijn er nog veel meer mensen op organiserend niveau actief binnen onze club. En daarom heeft het bestuur besloten een VCP bij Apollo in het leven te roepen. Mochten er misstanden zijn, ongewenst gedrag van leden, begeleiding, bestuur of anderen, dan is er de mogelijkheid dit te melden bij de VCP.
Deze functie wordt bekleedt door Betty Bakker (vcp@bcapollo.nl). Betty zal toegezonden informatie vertrouwelijk behandelen en indien noodzakelijk, helpen met bemiddeling en/of doorverwijzing naar de instanties die op de melding van toepassing zijn. Betty heeft geen meldingsverplichtingen richting het bestuur en behandelt de zaken zonder invloed van het bestuur. Dit, om te voorkomen dat het bestuur mogelijk invloed zou kunnen hebben op de afhandeling van meldingen / klachten (doofpot). Uiteraard zal het bestuur op regelmatige basis, contact hebben met de VCP om te horen of en wat er mogelijk speelt.
Op deze manier hopen we een gezond en sportief beleid te voeren en vooral te voorkomen dat er serieuze problemen ontstaan bij de club maar vooral ook bij de leden.

vcp@bcapollo.nl